Skip Navigation Links
 Stornaustet på Vidrek - Tårnveien 34 - 8517 Narvik - Tlf: 90 98 61 17 - Epost: adm@hildringstimen.no - Org.nr: 964 295 239 MVA
Stornaustet
 Stornaustet på Vidrek 
Stornaustets historie starter i 2003, da vi besluttet at Hildringstimen måtte ha seg eget naust for vinteropplag. Idéen var å lage et bygg som i tillegg til bare å huse fembøringen i veinterhalvåret, også skulle kunne brukes til bevertning, opplevelser og kulturformidling av forskjellig art.

Sølvi Øgsnes kan følge sine aner tilbake på Vidrek i 13 generasjoner, og hennes 3xtippoldefar, Ole Knudsen hadde gjestgiverbeviliing og jektenaust i bygda. Det var naturlig at vi sluttet denne ringen, og lagde noe mer enn et reint naust. Da friluftsskolen "Vargen" fra Kiruna var på tyvåpning den 28. mai var vi kun dager fra 222-årsjubileet for utstedelsen av salige Ole Knudsens gjestgiverbevilling.

Det opprinnelige navnet på prosjektet var "Hildringstimens Kulturnaust". Prosjektet har egne nettsider. Der er lagt ut bilder og tekst fra hele byggeprosjektet. Klikk deg inn til www.kulturnaustet.no.
Skriv ut teksten
Amazing race i stornaustet
I sommer hadde vi besøk av den amerikanske realityserien Amazing Race. Hele saken [27.10.10]