Skip Navigation Links
 Stornaustet på Vidrek - Tårnveien 34 - 8517 Narvik - Tlf: 90 98 61 17 - Epost: adm@hildringstimen.no - Org.nr: 964 295 239 MVA
Opplevelser i undervisning er en av aktivitetene vi skal fokusere på. Vi syr sammen pakker tilpaset Den Kulturelle Skolesekken, der elevene får oppleve bruk og vedlikehold av tradisjonsbåt, og bygg. Vi lærer seiling, roing og fiske på gammelmåten, og elevene lærer tilvirking og servering av fangsten.
Skriv ut teksten

Kulturnaustet

Sangvirkelaget på besøk
 Kulturnaustet... 
"Vi ønsker tilveksten av kulturhus i kommunen velkommen", sa ordfører Olav Sigur Alstad i sin åpningstale i Stornaustet under åpninga av Kulturtreff Nordkalotten 2006.
Og stornaustet ER et kulturhus like mye som et naust, eventlokale, lafteverksted og mye mer.  Vi ønsker å fylle bygget med aktiviteter som går på tvers av de tradisjonelle kultur- og kunstbegrepene. Lokalet er like egnet til servering, som en konsert, et teaterstykke, historieseminar - eller kanskje et kurs i lafting eller båtbygging.

Vi tar sikte på å ha samarbeid med skoler, grendelag, kystlag og andre organisasjoner som ønsker å bruke huset i kulturens tjeneste.
Amazing race i stornaustet
I sommer hadde vi besøk av den amerikanske realityserien Amazing Race. Hele saken [27.10.10]